Sud Bugojno - Potreban državni službenik

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.01.2017. godine

 • srijeda, 28 Decembar 2016 16:25
 • veličina slova smanji velićinu slova smanji velićinu slova povećaj slova povećaj slova

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona” broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjevOpćinskog suda u Bugojnu, objavljuje

JAVNIKONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Bugojnu

5 / 563

- Viši stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga                      - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rješava i provodi pravosnažne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži upis u zemljišne knjige; po zahtjevu stranaka, omogućava uvid u zemljišne knjige; donosi rješenja u zemljišnoknjižnim predmetima; radi rješenja u KPU predmetima; sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke; obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, prijepisa, kopija i zemljišnoknjižnih izvadaka sa istorijatom; po zahtjevu stranaka omogućuje uvid u zemljišne knjige, vrši kontrolu zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije za uknjižbu i daje strankama obavještenja i upute u vezi zemljišno-knjižnog postupka; rješava predmete oznake „Rz“ i „Nar“; vrši unos podataka iz pisanog u elektronski medij; verifikuje i potpisuje zemljišnoknjižne uloške preuzete u elektronsku bazu podataka; usaglašava podatke preuzetog katastra nekretnina sa Zakonom o zemljišnim knjigama i otklanja greške; preuzima podatke novog katastarskog premjera u zemljišnu knjigu; sačinjava izvještaje iz djelokruga radnog mjesta po nalogu šefa ureda, predsjednika i sekretara Suda; po potrebi i traženju, sačinjava izvještaj rukovodiocu odjeljenja, predsjedniku suda ili sekretaru suda; vrši i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja po zahtjevu rukovoditelja Odjeljenja, predsjednika suda ili sekretara suda.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

-       VSS – VII stepen, odnosno Visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova pravne struke

-       najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

-       položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,

-       poznavanje rada na računaru. 

Prijavljivanje na konkurs:

 1. Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
  1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje,
  2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
  3. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta
  4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
  5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima  koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana  od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Općinskom sudu u Bugojnu”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur

Objavili smo !!!

Marketing

 global

Ko je na portalu: 450 gostiju i nema prijavljenih članova

Info bar

Kalendar arhive

« Oktobar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31